Pravilnici, kodeksi i standardi

Kodeksi ponašanja

GSK Kodeks ponašanja

Program protiv podmićivanja i korupcije

Priručnik protiv podmićivanja i korupcije

Program protiv podmićivanja i korupcije je deo odgovora GSK na pretnju i rizik od podmićivanja i korupcije. Program uključuje Priručnik protiv podmićivanja i korupcije koji je namenjen svim unutrašnjim i spoljašnjim stranama u poslovnom procesu, omogućuje razumevanje rizika korupcije i utvrđuje odgovornost svih strana u aktivnoj borbi sa stvarnom ili potencijalnom korupcijom.

Program protiv podmićivanja i korupcije – smernice za treća lica

Smernice za treća lica se šalju svim trećim licima sa kojima GSK sarađuje kako bi bili upoznati sa našim Programom protiv podmićivanja i korupcije i zahtevima koje očekujemo od njih kao naših poslovnih partnera.

Javne politike

GSK pristup u zemljama u razvoju

GSK istraživanje i razvoj

GSK i intelektualna svojina

GSK i životna sredina

GSK i javno zdravlje

GSK i druga pitanja