Objavjivanje podataka o prenosu vrednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim ustanovama za 2016. godinu

Poslednjih godina, kompanija GSK se pozicionirala kao lider u reformama uvodeći promene u način rada u odnosu na tradicionalni komercijalni model poslovanja u farmaceutskoj industriji. Ovim reformama težimo da odgovorimo na rastuća očekivanja društva kada je u pitanju transparentnost u delovanju organizacija i pojedinaca. To podrazumeva i odnos između farmaceutske industrije i zdravstvenih radnika ili zdravstvenih ustanova, na način da se u saradnji zahteva integritet i transparentnost.

U potpunosti podržavamo EFPIA Kodeks o objavljivanju podataka o pojedinačnom prenosu vrednosti farmaceutskih kompanija ka zdravstvenim radnicima i zdravstvenim ustanovama, sa kojim je usklađen i naš lokalni INOVIA Kodeks.

Od početka 2016. godine u celom svetu, odnosno od 2014. godine u Srbiji,  GSK je ukinuo praksu plaćanja zdravstvenim radnicima da na našim događajima drže predavanja o našim lekovima koji se propisuju na lekarski recept ili vakcinama. Praksa ukidanja plaćanja odnosi se na predavanja namenjena zdravstvenim radnicima koji propisuju lekove ili službenicima koji mogu da utiču na propisivanje. Istovremeno, kompanija GSK je ukinula pružanje direktne finansijske podrške pojedinačnim zdravstvenim radnicima da prisustvuju stručnim kongresima. Želimo da smanjimo moguću percepciju među pacijentima da im se lekovi mogu propisati iz bilo kog drugog razloga do onoga što doprinosi unapređenju njiihovog zdravstvenog stanja. 

Saradnja sa zdravstvenim radnicim i zdravstvenim ustanovama je i dalje značajna. GSK sarađuje sa zdravstvenim radnicima i zdravstvenim ustanovama u okviru nepromotivnih aktivnosti, kao što su klinička istraživanja. Takođe smo uveli nove načine informisanja zdravstvenih radnika, uvodeći nove digitalne kanale i aplikacije kako bismo unapredili dostavljanje medicinskih informacija.

U skladu sa EFPIA i INOVIA Kodeksom, prvi put su podaci o prenosu vrednosti za plaćanja izvršena u 2015. godini objavljeni 30. juna 2016. godine. Podaci se odnose na prenos vrednosti u 2015. godini zdravstvenim radnicima i zdravstvenim ustanovama na nivou pojedinačnog naziva ustanove, odnosno pojedinačnog imena zdravstvenog radnika (zbirni iznos objavljuje se jedino kao izuzetak). Isti proces objavljivanja sledimo i za podatke iz 2016. godine, koji se objavljuju 30. juna 2017. godine.

Verujemo da će ovo objavljivanje podataka doprineti boljem razumevanju načina na koji farmaceutska industrija sarađuje sa zdravstvenim radnicima i zdravstvenim ustanovama. Zahvajujući merama koje je kompanija GSK preduzela, težimo da povećamo poverenje i razumevanje načina na koji sarađujemo sa zdravstvenom strukom kako bismo doprineli održivom unapređenju zdravstvenog sektora u korist pacijenata. Više informacija o našem pristupu u poštovanju EFPIA Kodeksa, na koji način predvodimo industriju u unapređenju postojeće prakse, kao i o značaju našeg partnerstva sa zdravstvenim radnicima i zdravstvenim ustanovama možete da pronađete preko linka.

Objavljivanje podataka za Srbiju 

Linkovi ispod će vas odvesti do objavljenih podataka za Srbiju u skladu sa EFPIA i INOVIA Kodeksima o objavljivanju podataka o prenosu vrednosti ka zdravstvenim radnicima i zdravstvenim ustanovama, kao i do napomene o metodologiji koju smo sledili pri konsolidovanju podataka u izveštaju.

 

Godina Izveštaj Metodološka napomena Infografika
2016 PDF PDF PDF
Prethodne godine  
2015 PDF PDF N/A

 

Kontakt za medije: Sanja Panjeskovic, koordinator za korporativnu komunikaciju, GSK Srbija i Crna Gora: sanja.s.panjeskovic@gsk.com

Naš pristup u implementiranju EFPIA i INOVIA Kodeksa 

Od 1. januara 2016. godine, u celom svetu smo ukinuli plaćanja zdravstvenim radnicima da drže predavanja o našim lekovima koji se propisuju na lekarski recept i vakcinama, dok je GSK u Srbiji ovu inicijativu započeo ranije, u 2014. godini.  Za našu saradnju sa zdravstvenim radnicima, koja je sada ograničena samo na nepromotivne aktivnosti, primenjujemo princip “bez saglasnosti nema ugovora”, kako bismo omogućili i sproveli objavljivanje podataka na individualnoj osnovi i na taj način u potpunosti sledilli našu posvećenost primeni EFPIA i INOVIA Kodeksa. To podrazumeva:

  • U oblastima u kojima EFPIA Kodeks zahteva objavljivanje podataka na individualnoj osnovi, mi ćemo od svakog zdravstvenog radnika sa kojim sarađujemo aktivno tražiti neophodnu saglasnost za objavljivanje podataka.
  • Nećemo sarađivati sa zdravstvenim radnicima od kojih nismo dobili saglasnost za objavljivanje podataka. U slučaju da je saglasnost data, ali da je naknadno povučena, sa tim zdravstvenim radnikom nećemo sarađivati u okviru aktiivnosti koje Kodeks obuhvata u periodu od godinu dana.

Nastavićemo da sarađujemo sa zdravstvenim radnicima u okviru nepromotivnih aktivnosti, uključujući sprovođenje kliničkih studija, traženje saveta od kliničkog značaja i odgovarajuće komunikacije o rezultatima naših istraživanja, kao i u identifikovanju novih oblasti za istraživanje, budući da je ovaj vid saradnje ključan deo načina na koji osiguravamo da lekovi koje razvijamo odgovaraju na potrebe pacijenata. 

Saznajte na koji način je objavljivanje podataka o prenosu vrednosti ka zdravstvenim radnicima imao pozitivne efekte u Evropi.

Takođe nastavljamo da radimo na objavljivanju globalnih podataka u ukupnom iznosu za plaćanja zdravstvenim radnicima za aktivnosti kao što su savetodavne usluge i klinička istraživanja. U mnogim zemljama izvan Evrope već objavljujemo ovu vrstu podataka, na primer u Australiji, Japanu i SAD. Saznajte više o načinu objavljivanja podataka u SADEvropi i ostalim zemljama u svetu na narednim stranicama u ovoj sekciji. Nastavićemo da unapređujemo i podržavamo inicijative za veću transparentnost u drugim zemljama, u skladu sa smernicama udruženja i/ili vlada.