Transparentnost u objavljivanju podataka

Poslednjih godina kompanija GSK je preispitala tradicionalni komercijalni model po kome posluju farmaceutske kompanije, postavši prva kompanija u industriji koja je pokrenula unapređenje načina poslovanja. Cilj našeg unapređenja je da odgovorimo na rastuća očekivanja od organizacija i pojedinaca za povećanjem transparentnosti u poslovanju. To uključuje odnos između naše industrije i zdravstvenih radnika ili zdravstvenih ustanova, čime obezbeđujemo da su sve interakcije zasnovane na integritetu i transparentnosti.

 Objavljivanje podataka o plaćanjima zdravstvenim radnicima u Srbiji

GSK u potpunosti podržava “Kodeks Evropske federacije farmaceutske industrije i nacionalnih udruženja (EFPIA)” o objavljivanju pojedinačnih prenosa vrednosti od strane farmaceutskih kompanija prema zdravstvenim radnicima i zdravstvenim ustanovama.

Počev od 1. januara 2016. godine, kompanija GSK je ukinula plaćanja zdravstvenim radnicima da o našim lekovima koji se izdaju na lekarski recept ili o našim vakcinama govore drugim zdravstvenim radnicima, uključujući svoje kolege koji propisuju ili utiču na propisivanje lekova. Od januara 2016. godine, kompanija GSK je takođe ukinula pružanje direktne finansijske podrške pojedinačnim zdravstvenim radnicima da prisustvuju medicinskim kongresima. Ove promene predstavljaju iskorak u odnosu na postojeće kodekse industrije, što podrazumeva da smo otišli korak dalje u odnosu na druge farmaceutske kompanije. I dalje nastavljamo da sarađujemo sa zdravstvenim radnicima u okviru nepromotivnih aktivnosti, kao što su npr. kliničke studije.

U skladu sa Kodeksom, kompanije članice EFPIA širom Evrope, uključujući GSK, obavezale su se da će do 30. juna 2016. godine objaviti podatke iz 2015. godine o plaćanjima zdravstvenim radnicima (prema imenu) i zdravstvenim ustanovama (prema nazivu) u vezi sa lekovima koji se propisuju na lekarski recept.
Objavljivanje podataka uključuje, na primer, troškove sponzorstva, honorare za savetodavne usluge, kao i iznos edukativnih grantova za zdravstvene ustanove. Prenos vrednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim ustanovama za aktivnosti u vezi sa istraživanjem ili razvojem lekova biće objavljene u formi ukupnog iznosa. Objavljivanje podataka u junu 2016. godine, prema EFPIA Kodeksu, odnose se na podatke iz 2015. godine, pre nego što je kompanija GSK ukinula honorare za lekare da u naše ime govore o našim lekovaima.

Verujemo da će objavljivanje ovih podataka doprineti boljem razumevanju načina na koji farmaceutska industrija sarađuje sa zdravstvenim radnicima i zdravstvenim ustanovama. Uzimajući u obzir mere koje je kompanija GSK uvela u svoje poslovanje, mi težimo da povećamo poverenje i razumevanje načina i razloga naše saradnje sa zdravstvenim radnicima, koja je usmerena na potrebe pacijenata i kontinuirano unapređenje zdravstvene zaštite. Više informacija o tome kako pristupamo EFPIA Kodeksu, o našem iskoraku u unapređenju postojećih praksi u industriji, kao i o značaju našeg partnerstva sa zdravstvenim radnicima i zdravstvenim ustanovama, možete pronaći ispod ili detaljnije OVDE.

Objavljenim podacima koji se odnose na Srbiju možete pristupiti OVDE.