GSK zaposleni

Ova stranica je namenjena samo zaposlenima u kompaniji GSK.

Da biste pristupili connectGSK, potrebno je da se povežete na korporativnu mrežu koristeći Junos Pulse. Možete pristupiti GSK portalu sa lozinkom bez povezivanja na korporativnu mrežu.

Informacije na radnom mestu

Zaposleni u kompaniji GSK mogu da pristupe internet verziji svog Outlook e-maila i kalendara, LiveMeetinga i Office Communicatora.