Female Scientist

Istraživanje

Nauka može da unapredi zdravlje i blagostanje na mnogo načina, od razvoja proizvoda za očuvanje zdravlja, do lekova i vakcina koji spašavaju život.

Mi imamo 150 godina dugo nasleđe primene nauke u svrhu otkrivanja i razvoja novih lekova, vakcina i consumer healthcare proizvoda koji pomažu da se unapredi kvalitet života. 

12000

Ljudi radi u našem sektoru za istraživanje i razvoj (R&D)

Kako bismo nastavili da uspešno pronalazimo nove proizvode, mi zapošljavamo preko 12 000 ljudi u našem sektoru za istraživanje i razvoj (R&D) koji su posvećeni pronalasku novih načina za unapređenje terapije bolesti.

Saznajte više o glavnim naučnim oblastima na koje se fokusiramo, kako sprovodimo naša istraživanja, šta pokreće naše poslovanje u oblasti istraživanja i razvoja i kako sprovodimo kliničke studije.