Borba protiv bolesti u zemljama u razvoju

Svake godine milioni ljudi u najsiromašnijim zemljama sveta umiru od infektivih bolesti ili pate od različitih problema sa zdravljem zato što nemaju pristup osnovnim zdravstvenim uslugama, osnovnim lekovima ili vakcinama.

Naša kompanija je posvećena tome da tu činjenicu menja. Međutim da bismo to postigli potrebno je više od inovativnog naučnog razmišljanja. Mi smo svesni da u cilju postizanja kontinuiranog poboljšanja u pristupu osnovnoj nezi i lekovima u zemljama u razvoju, neophodno je da budemo posvećeni u strategiji da u tome uspemo.

Iz tog razloga naš pristup je strukturisan u 5 strateških ciljeva:

Usmeravanje naših R&D aktivnosti u pravcu potreba zemalja u razvoju

Kao deo našeg odgovora na izazove sa kojima se suočavaju  zemlje u razvoju , mi smo osnovali jedinicu koja je posvećena otkriću lekova u Tres Cantos u Španiji. Ova jedinica je fokusirana primarno na borbu protiv malarije i tuberkuloze, pored pojedinih zanemarenih tropskih bolesti. Tres Cantos prioritizuje i donosi odluke o istraživanju na osnovu socio-ekonomske i dobrobiti javnog zdravlja, a ne na osnovu komercijane dobiti.

Cilj je da budemo otvoreni u smislu naših relevantnih podataka i istraživanjima

U našem radu na terapiji i prevenciji malarije i tuberkuloze (TB) mi koristimo internet kako bismo podelili rezultate naših istraživanja potencijalno novih lekova. Na ovaj način istraživači van GSK pomažu da se ubrza process identifikacije najkorisnijih komponenti od 13,500 originalno ispitivanih u našim ispitivanjima na malariji. Mi smo takođe učinili javno dostpnim podatke o približno 200 komponenti koje smo identifikovali da su aktivne protiv TB.

Partnerstvo sa drugim organizacijama koje dele naše vrednosti

Kada formiramo partnerstvo u istraživanju, mi tražimo organizacije čiji su principi u skladu sa pricipima naše kompanije. U Tres Cantos mi smo osnovali otvorenu laboratoriju koja nudi mogućnost dolaska spoljnih istraživača sa univerziteta, za neprofitna partnerstva i druge istraživačke institute. Naši partneri dolaze u Tres Cantos i sa nama rade na projektima, gde razmenjujemo ekspertizu i imaju priliku da koriste naše najsavremenije opreme.

Praveći uspeh sa Tres Cantos otvorenom laboratorijom , mi takođe kreiramo prvu u svetu R&D otvoreno laboratoriju za ne prenosive bolesti  (NCDs) u Africi.  GSK stručnjaci iz nove R&D otvorene laboratorije za NCD će sarađivati sa istraživačkim i naučnim centrima širom Afrike iz svoje baze u našem Stevenage R&D postrojenju u Velikoj Britaniji. Oni će sprovoditi istraživanje kako bi poboljšali razumevanje NCD u Africi, i pomagati u strateškom pristupu prevenciji i terapiji.

Omogućavanje fleksibilne cenovne strategije

Mi smo predstavili fleksibilnu cenovnu politiku kako bismo osigurali da naši lekovi i vaccine postanu dostupni što večem broju ljudi kojima su neophodni. Na primer,  mi smo pristali da cene naših patentiranih lekova u najsiromašnijim zemljama nikad ne pređu 25 % cene koju dobijamo u razvijenim zemljama.  Fondacija Access to Medicines je rangirala našu kompaniju na prvo mesto prema globalnom Access to Medicines Index-u, koji se primenjuje od 2008. godine.