Dostupnost anonimnih podataka iz ispitivanja

Science Research Woman

Kada se ljudi dobrovoljno prijavljuju za kliničke studije oni očekjuju da će podaci iz tih studija biti korišćeni da pomognu drugima.

Onlajn sistem obezbeđuje istraživačima da dobiju pristup anonimnim podacima na kojima se zasnivaju rezultati kliničkih studija brojnih farmaceutskih kompanija, uključujući GSK. Smatramo da će deljenje ovih podataka sa istraživačima unaprediti naučno razumevanje i brigu o pacijentima.

Ovaj sistem će omogućiti istraživačima da bolje istraže detalje studije, da sprovedu sopstvene analize, da nauče više o lekovima i koji je najbolji način njihove primene. U skladu sa dobrom naučnom praksom, od istraživača će se tražiti da podnesu istraživački plan i da se obavežu na transparentnost u objavljivanju svog rada.