hand clipboard trials

Klinička ispitivanja

Upoznajte se sa procesom naših kliničkih ispitivanja i na koji način sarađujemo sa lekarima i volonterima u okviru tog procesa. Takođe,  svim podacima iz naših ispitivanja možete da pristupite u našem Registru kliničkih studija.