Različiti centri za istraživanje i razvoj

Više od 12,000 ljudi radi u našoj R&D organizaciji (lekovi, vakcine i cosumer healthcare).

Mi imamo glavne  istraživačke centre u Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američkim Državama, Evropi i Kini. Kontakt detalji za ove i druge R&D centre se nalaze unutar ove stranice.