Komercijalni sektor

Zaposleni koji rade u ovom sektoru su zaslužni za lansiranje GSK proizvoda na različita svetska tržišta. Njihov posao obuhvata ali nije ograničen na povećanje dostupnosti vakcina u manje razvijenim zemljama, marketing lekova, identifikovanje mogućnosti za razvoj novih lekova, kao i promociju  lekova koji se izdaju bez lekarskog recepta, a sve u najboljem interesu  pacijenata i potrošača.

Rad u komercijalnom sektoru

Ovaj sektor pruža  brojne prilike za razvoj karijere  bilo da ste upravo diplomirali ili tražite sledeći korak u Vašoj profesionalnoj karijeri.  Neke od pozicija u ovom sektoru su Samostalni saradnik za ključne kupce, Menadžer prodaje, Lider za terapijsku oblast, Komercijalni analitičar, itd. Rad u ovom sektoru može biti veoma  zanimljiv i izazovan. Mnoge naše komercijalne aktivnosti obuhvataju partnerstvo sa vladinim, regulatornim i zdravstvenim institucijama i organima.

GSK portfolio uključuje  poznate brendove i nove, inovativne lekove koji tek trebaju da dođu na tržište. Veoma smo ponosni na naše proizvode i stoga stalno ulažemo kako bi naši zaposleni usvojili dubinska naučna znanja o našim proizvodima. Stavljajući interes i brigu za pacijente na prvo mesto, rad u ovom sektoru će Vam omogućiti da razvijete svoje talente, unapredite svoje sposobnosti, steknete znanja i iskustva, dok istovremeno unapređujete kvalitet života pacijenata širom sveta.

 Da li je GSK kompanija po Vašoj meri?

Posvećeni smo osnaživanju naših zaposlenih, njihovom razvoju u buduće menadžere i lidere našeg poslovanja i verujemo da je svaki zaposleni odgovoran za svoj razvoj. Tražimo ljude sa strateškim načinom razmišljanja, koji poseduju visok integritet i koji se vode etičkim načelima i vrednostima. Ukoliko ste komercijalno orijentisani, zainteresovani za medicinu/nauku, razvijate efikasne odnose sa poslovnim partnerima i fokusirani ste na rezultate, onda je GSK kompanija za Vas.