Sektori podrške poslovanju

Glavni sektori koji podržavaju naše poslovanje su sektor ljudskih resursa, sektor finansija, sektor nabavke, sektor korporativne komunikacije  i još mnogi drugi. Zaposleni koji rade u ovim sektorima imaju za cilj da osiguraju da kompanija funkcioniše efikasno i predstavljaju strateške partnere našeg poslovanja.

Rad u sektorima podrške poslovanju

 Zaposleni koji rade u ovim sektorima imaju mogućnost da razviju  svoju karijeru u okviru specifične funkcije - na primer u sektoru finansija, ali i da  unaprede svoju ekspertizu kroz rad u različitim oblastima našeg poslovanja - Pharma business & Consumer Healthcare.

Da li je GSK kompanija po Vašoj meri?

Posvećeni smo osnaživanju naših zaposlenih, njihovom razvoju u buduće menadžere i lidere našeg poslovanja i verujemo da je svaki zaposleni odgovoran za lični razvoj. Tražimo ljude koji su motivisani i željni da primene svoje iskustvo u izazovnoj poslovnoj okolini. Ukoliko posedujete visok nivo integiriteta, vodite se etičkim načelima i vrednostima i razvijate efikasne odnose sa poslovnim partnerima, onda je GSK kompanija za Vas. Verujemo da je način na poslujemo podjednako važan kao i kvalitet naših proizvoda.