Nagrađivanje uspeha

Kamen temeljac GSK filozofije nagrađivanja je prepoznavanje i nagrađivanje zaposlenih koji pomažu da se realizuju  strateški prioriteti našeg poslovanja, u skladu GSK vrednostima.

Paketi beneficija su razvijeni u skladu sa standardima farmaceutske industrije, ali su prilagođeni karakteristikama posla i željama svakog zaposlenog.

GSK paketi beneficija uključuju:

  • Kompetitivnu osnovnu zaradu
  • Godišnji bonus kojim nagrađujemo individualni doprinos zaposlenog našoj strategiji i ciljevima našeg poslovanja
  • Pogodnosti  koje su prilagođene zaposlenima i članovima njihovih porodica, a među njima su    programi privatnog zdravstvenog osiguranja, privatni penzioni planovi, programi plaćenog  odsustva zaposlenih i još mnogi drugi
  • Programe nagrađivanja zaposlenih koji su ostvarili izvanredno postignuće u toku kalendarske godine
  • Različite šeme dugoročnog nagrađivanja, povezane sa dugoročnim uspehom GSK-a
  • Programe unapređenja radnog učinka i razvoja zaposlenih, koji im pomažu da identifikuju potrebe za razvoj i način njihovog zadovoljenja u okviru kompanije