Volontiranje zaposlenih

Sa velikim zadovoljstvom pomažemo lokalnoj zajednici da se izbori sa socijalnim i zdravstvenim izazovima, podržavamo akcije nevladinih  i dobrotvornih organizacija, kao i ustanove koje zbrinjavaju najosetljivije članove našeg društva. Podstičemo naše zaposlene da volontiraju i pomažu onima kojima je pomoć potrebna. Za GSK volontiranje nije samo „davanje“ drugima, već predstavlja način sticanja novih iskustava, veština i omogućava zaposlenima bolje razumevanje potreba pacijenata i njihovog pogleda na svet.

Narandžasti dan

Narandžasti dan  je globalna GSK incijativa koja ima za cilj da podstakne volontiranje zaposlenih. GSK pruža  zaposlenima jedan radni dan godišnje za volontiranje i pomaganje onima kojima je pomoć potrebna. Cilj je da  zaposleni zajedničnim snagama i timskim radom pomognu organizaciji ili instituciji po njihovom izboru. Narandžasti dan je prvi put organizovan 2009. godine  i svake godine u akcijama učestvuje sve veći broj zaposlenih.

PULSE program

PULSE program je druga globalna GSK incijativa koja ima za cilj da podstakne volontiranje zaposlenih. Kroz ovaj program, motivisani zaposleni imaju mogućnost da rade u  neprofitnoj organizaciji u periodu od 3 do 6 meseci i pomognu joj da reši neke od zdravstvenih izazova sa kojima se suočava.