GSK ponovo na vrhu prema indeksu dostuponosti lekova

17. novembar 2014. - GSK je na prvom mestu prema “Access to Medicines” indeksu u 2014. godini, što je četvrti put za redom da smo se našli na vrhu ATM liste.

Indeks predstavlja rezultat kredibilnog i nezavisnog merenja poslovanja 20 najprestižnijih farmaceutskih kompanija u njihovom nastojanju da obezbede inovativnu terapiju i unaprede pristup lečenju kako bi zadovoljili potrebe pacijenata u zemljama u rezvoju. Indeks rangira pojedinačne kompanije prema njihovim naporima da unaprede pristup lekovima kroz sedam kategorija, uključujući donacije proizvoda, patente i cenovnu politiku. GSK je lider u oblastima kao što su istraživanje i razvoj i upravljanje poslovanjem u cilju povećanja pristupa lekovima. Ove godine, indeks procenjuje više oblasti nego u bilo kojoj ranijoj godini – procenjivano je više bolesti, više zemalja i širi opseg poslovanja.

Rezultat nam potvrđuje da na pravom putu u našem zalaganju da pristup zdravstvenoj zaštiti i inovativnost budu u centru našeg delovanja i poslovnog modela. 

Za sveobuhvatni izveštaj posetite Access to Medicines Index website.

Ispod pogledajte grafik sa rangiranjem 20 kompanija i rezultatima za GSK kroz različite oblasti merenja.