Partnerstvo između GSK i Save the Children: pomoć da se spasi milion života

Beograd, jun 2014. - Pionirsko partnerstvo kompanije GSK sa međunarodnom humanitarnom organizacijom Save the Children ima za cilj pružanje podrške kako bi se spasao život milionu dece. Ovoj globalnoj inicijativi pridružili su se i zaposleni u GSK u Srbiji.

Nakon humanitarne aukcije u januaru na kojoj su sakupili 2 000 evra, zaposleni u Srbiji su se pridružili svim kancelarijama GSK-a u svetu u obeležavanju Narandžaste nedelje, sa zajedničkim ciljem da sakupe milion funti kako bi se deci u najsiromašnijim delovima sveta obezbedila neophodna zdravstvena nega.

Spajajući svoju stručnost, resurse i veštine, GSK obezbeđuje lekove i vakcine koje su neophodne za terapiju dece čiji je život ugrožen, sprovodi edukaciju za hiljade zdravstvenih radnika i nastoji da ublaži malnutriciju dece. Tokom Narandžaste nedelje, zaposleni u Srbiji su prikupili donacije u vrednosti dovoljnoj da obezbede platu za zdravstvene radnike koji neguju bolesnu decu u nerazvijenim zemljama Afrike.

Ovo su samo neke u nizu akcija kroz koje GSK doprinosi partnerstvu sa Save the Children. Zajednički odbor za istraživanje i razvoj teži da razvije nove proizvode da bi se uhvatili u koštac sa uzrocima smrti novorođenčadi i dece.