Nas beograd

GSK za „Naš Beograd“

Volonterskoj inicijativi „Naš Beograd“, u organizaciji Foruma za odgovorno poslovanje, 19. maja pridružili su se zaposleni GSK-a. Oni su jedan radni dan posvetili uređivanju prostorija i dvorišta udruženja „Živimo zajedno“, pružajući podršku mentalno nedovoljo razvijenim osobama (MNRO) na Opštini Stari Grad.

Prema rečima korisnika udruženja, vreme koje su im volonteri poklonili je dragoceno jer će sada moći da kvalitetnije provode vreme u lepšim prostorijama udruženja. A zaposleni u GSK-a su imali priliku da vide inkluziju u praksi – korisnici udruženja su uz veliku volju pridružili volonterima GSK-a u svim aktivnostima i pomogli im da obimne radove uspešno privedu kraju.

Najveći utisak koji nosimo sa volontiranja je druženje sa korisnicima i upoznavanje sa njihovim radom“, rekla je Biljana Ilić iz GSK-a.

Društvo za pomoć MNRO Stari grad osnovali su 1997. godine roditelji zainteresovani da poboljšaju kvalitet života svoje i druge dece sa sličnim potrebama. Društvo u okviru dnevnog centra organizuje razne aktivnosti: družionice, savetovališta, edukativne radionice, rehabilitaciju i vežbe, a sve to kroz grupni i individualni rad sa oko 50 redovnih korisnika. Poseban akcenat stavlja se na radno osposobljavanje korisnika za samostalno obavljanje poslova.