GSK zaključuje transakciju sa Novartisom, koja obuhvata tri oblasti poslovanja

Naša kompanija je 2. marta 2015. godine zaključila transakciju sa kompanijom Novartis, značajnu za razvoj našeg poslovanja, koja uključuje tri oblasti.

Preuzeli smo globalno poslovanje Novartisa u oblasti vakcina (osim vakcina protiv gripa) i sa istom kompanijom udružili poslovanje u oblasti consumer healthcare kako bismo osnovali novu kompaniju. Osnaživanjem našeg poslovanja u oblasti vakcina i Consumer healthcare možemo da obezbedimo dalekosežnu korist za pacijenta. Pored toga, Novartis je preuzeo naš onkološki portfolio za lekove koji imaju dozvolu za promet.

 

Saznajte više o GSK-Novartis transakciji.