GSK – Save the Children partnerstvo za podršku izbeglicama i migrantima u Srbiji

U partnerstvu sa organizacijom Save the Children, farmacutska kompanija GSK (GlaxoSmithKline) sprovela je volontersku akciju usmerenu na pružanje pomoći izbeglicama i migranatima, 17. juna, u “Refugee Aid Miksalištu” u Beogradu. Akciju su svojim prisustvom podržali predstavnici Grada Beograda i Sekretarijata za zdravstvo Beograda. Volontiranju zaposlenih prethodi finansijska podrška GSK-a organizaciji Save the Children za osposobljavanje Kutka za majke i bebe u Info centru za azil i Kutka za decu u Miksalištu, u iznosu od 150.000 funti.

Save the children logo

U saradnji sa stručnim osobljem Refugee Aid Miksališta i Save the Children, zaposleni iz GSK-a posvetili su radni dan krečenju novog prihvatnog centra kako bi oplemenili prostor u kome borave migranti, učestvovali su u podeli odeće, ali i u interakciji sa decom kroz kreativne i rekreativne radionice u Kutku za decu u Miksalištu.

GSK zaposleni u Save the Children
- Kompanija GSK svake godine omogućava svojim zaposlenima da jedan radni dan posvete volontiranju za svoju zajednicu. Ove godine, zaposleni su odabrali da podršku pruže izbeglicama i migrantima, imajući u vidu izuzetno teške okolnosti koje su zadesile na stotine porodica – od ratnih stradanja, do neizvesnosti po napuštanju domova.
- Pažnju smo najviše usmerili na posebno ranjivu grupu, a to su deca. Stoga je naša kompanija, u okviru globalnog partnerstva sa Save the Children, osim volontiranja zaposlenih, pružila i finansijsku podršku za osposobljavanje Kutka za majke i bebe i Kutka za decu u Beogradu. Za majke Kutak pruža mirno i bezbedno mesto, gde mogu da podoje bebe, a obezbeđene su i pelene za presvlačenje i hrana za bebe starije od 6 meseci. Kutak za decu je sigurno mesto gde deca mogu da učestvuju u raznim kreativnim, edukativnim i rekreativnim aktivnostima – rekla je Sanja Panjesković, koordinator za korporativne komunikacije u kompaniji GSK.
Orange Day Miksaliste Refugee

Stotine izbeglica i migranata stižu svaki dan u Srbiji i u Beograd iako su granice zvanično zatvorene, rekla je Dubravka Vranjanac, koordinatorka operacija u organizaciji Save the Children.

- Veoma su iscrpljeni nakon što danima hodaju kroz Bugarsku i Makedoniju kako bi stigli do Srbije. Potrebna im je osnovna pomoć u hrani, odeći i higijeni, ali i pomoć u vidu bezbednog mesta na kome mogu da se opuste, odmore i osećaju poštovano i zaštićeno. U Kutku za decu i Kutku za majke i bebe pružamo pomoć najranjivijim grupama, stvarajući okruženje u kojem deca ponovo mogu da budu deca a majke mogu da, u miru i intimi, pronađu vreme i pobrinu se za sebe i svoje bebe, i odmore se makar malo na ovom opasnom putovanju.

 

Volonterska akcija i podrška Kutku za majke i bebe i Kutku za decu deo je globalnog petogodišnjeg partnerstva između kompanije GSK i organizacije Save the Children, koje su udružile svoju stručnost, sredstva i uticaj kako bi pomogle spašavanju života milion dece u svetu. Više informacija pronađite na internet stranici: http://www.savethechildren.org/site/c.8rKLIXMGIpI4E/b.8685351/k.C027/GSK.htm

O kompaniji GSK 

GSK je jedna od vodećih inovativnih farmaceutskih kompanija u svetu, sa sedištem u Engleskoj, koja posluje u preko 115 zemalja širom sveta. Mi imamo izazovnu i inspirativnu misiju – da poboljšamo kvalitet ljudskog života omogućavajući ljudima da rade više, osećaju se bolje i žive duže. Za dodatne informacije posetite: www.gsk.rs

O organizaciji Save the Children

Save the Children je vodeća nezavisna organizacija za decu u svetu. Naša vizija je svet u kojem svako dete ostvaruje pravo na život, zaštitu, razvoj i učešće. Naša misija je da podstičemo značajna poboljšanja u načinu na koji se svet odnosi prema deci i da postižemo neposredne i trajne promene u njihovim životima.