Otvoren novi konkurs za prijavu projekata za “Pozitivnu akciju za MSM i transrodnu populaciju”

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da je ViiV Healthcare, kompanija GSK-a specijalizovana za HIV, otvorila konkurs za male grantove u okviru programa “Pozitivna akcija za MSM i transrodnu populaciju”.

Program je usmeren na civilni sektor i osmišljen je da podrži naše globalne napore da se ublaži uticaj HIV-a i AIDS-a među MSM (muškarci koji imaju seksualne odnose sa muškarcima) i transrodnom populacijom širom sveta, sa fokusom na ove ugrožene zajednice, kao i na stigmu i diskriminaciju sa kojom se suočavaju zbog svoje seksualne orijentacije, rodnog identiteta/izražavanja i/ili HIV statusa.

ViiV Healthcare pomaže u rešavanju ovih problema kroz obezbeđivanje edukacije, usluga podrške i brige za MSM i transrodnu populaciju koja živi sa HIV-om i u tu svrhu je obezbedio 10 miliona funti (odnosno 16 miliona dolara) za sprovođenje konkretno ovog programa u narednih pet godina (2015-2019).

Program pruža podršku nevladinim organizacijamau za sprovođenje inicijativa koje su specifično vođene od strane članova MSM ili transrodnih zajednica. Organizacije takođe treba da se fokusiraju na postizanje najmanje jednog od ispod navedenih ciljeva, na nivou zajednice:
Smanjenje stigme i uticaja koji ona ima na MSM i transrodne zajednice
Povećanje pristupa zdravstvenim uslugama kroz saradnju na nivou zajednice sa lokalnim samoupravama i zdravstvenim sektorom
Jačanje kapaciteta civilnog sektora koji angažuje MSM i transrodne zajednice u smanjenju HIV infekcije

Prijava projekata na konkurs u okviru programa “Pozitivna akcija za MSM i transrodnu populaciju”
je otvoren 6. aprila 2016. godine. Rok za konkurisanje je 20. maj 2016, do 23.59 časova. Prijave koje stignu kasnije neće biti prihvaćene.

Više detalja pronađite na internet stranici:
https://www.viivhealthcare.com/community-partnerships/positive-action-for-msm-transgender/about.aspx