Nova era u respiratornoj medicini

Stručni skup “Nova era u respiratornoj medicini” okupio je 21. septembra u pozorištu “Madlenijanum” u Beogradu zdravstvene radnike posvećene respiratornoj oblasti iz cele Srbije, povodom pokretanja dva inovativna leka za terapiju astme i hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP) naše kompanije. Inovativni lekovi su uključeni na Listu lekova koji se izdaju o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja i od 2017. godine dostupni su za pacijenta u Srbiji, samo tri godine nakon njihove registracije u zemljama Evropske unije.

Inovativne terapijske opcije za pacijenta sa astmom, optimalni terapijski izbor u terapiji HOBP i izazovi inhalacione terapije – prednosti savremenog uređaja za inhalaciju bile su glavne teme stručnog skupa, na koje su se osvrnuli inostrani predavači – eksperti u respiratornoj oblasti iz globalne respiratorne franšize kompanije GSK: professor Pol Džons, globalni medicinski ekspert, Nil Snouvajs, medicinski direktor za HOBP, i Raž Šarma, naučni direktor u respiratornoj oblasti. Pored stručnog sastanka održanog za lekare iz svih regiona Srbije, globalno prepoznati ekspert za HOBP profesor Pol Džons obratio se medijima osvrnuvši se na izazove u terapiji astme i HOBP, kao i na budućnost respiratorne medicine. 

Izazovi

 

I pored toga što pacijenti imaju koristi od napretka u načinu lečenja respiratornih bolesti, nezadovoljene

kliničke potrebe još postoje:

 • 4,2 miliona smrtnih slučajeva globalno uzrokovano je respiratornim bolestima svake godine.1 
 • HOBP je i dalje nedovoljno dijagnostikovana i nedovoljno lečena.
 • Više od polovine pacijenata i dalje ima slabu kontrolu nad svojom astmom. Ljudi sa loše kontrolisanom astmom izostaju sa posla dva puta više u odnosu na one sa dobrom kontrolom bolesti; češće imaju astmatične napade i češće  su hospitalizovani.2
 • Uprkos dostupnosti terapije, više od polovine pacijenata loše kontroliše svoju bolest. Pravilna upotreba inhalera je toliko mala da u razvijenim zemljama iznosi samo 28% i može da dovede do neadekvatne kontrole bolesti.2
 • Neadekvatna kontrola respiratornih bolesti takođe predstavlja finanijsko opterećenje za zdravstveni sistem. Godišnji troškovi za terapiju pacijenta kod kojih je astma delimično kontrolisana su 1,4 puta viši, a kod pacijenata kod kojih je neadekvatno kontrolisana čak 4,5 puta viši, u odnosu na pacijente koji adekvatno kontrolišu svoju astmu.3 Slično je sa troškovima za HOBP, za čiju se terapiju u Evropi izdvaja 38,6 milijardi evra.4

 

Astma i HOBP predstavljaju veliki teret za pacijente

 

Sposobnost za obavljanje rutinskih aktivnosti je ograničena kod 74% onih sa umerenom HOBP.  Kako HOBP napreduje, pacijenti su sprečeni u obavljanju normalnih svakodnevnih zadataka kao što su: odlazak na posao5 ili penjanje uz stepenice.4 

 

Čak i do 90% pacijenata pacijenata redovno prilagođava svoj život zbog astme:5

77% pacijenata prijavljuje da astma utiče na njihov san

33% pacijenata misli da astma utiče na njihov socijalni život

41% Pacijenata kaže da ih astma čini uplašenim i zabrinutim

 

Komentari pacijenata:5 

“Puno toga ne mogu da uradim, jer se plašim da ću imati napad astme…"

“Osećam se umorno, jer sam nenaspavana."

 

GSK u respiratornoj oblasti1,3

Astma i HOBP predstavljaju značajan teret ne samo za pacijente i njihove porodice, već i za zdravstvene radnike i sistem zdravstvene zaštite. Stoga, kroz tekuća naučna istraživanja u novim i postojećim oblastima, kao i kroz spoljna partnerstva, GSK nastavlja sa inovacijama u razvoju lekova i inhalera koji imaju istinsku vrednost za pacijente i zdravstvene radnike. 

 

 • GSK je na čelu respiratorne nauke više od 45 godina, sa najširim proizvodnim programom lekova koji se koriste jednom dnevno u jednom inhaleru. 
 • Kao lider u respiratornoj oblasti, posvećeni smo unapređenju kvaliteta života ljudi koji žive sa astmom, HOBP i drugim bolestima povezanim sa respiratornim sistemom.   
 • Ulažemo 3,5 milijardi funti godišnje u istraživanje i razvoj radi pronalaženja novih oblasti u kojima se dodatno može pomoći pacijentima sa respiratornim bolestima. Razvijamo inovativne, nove lekove, koji omogućavaju kliničkim lekarima da prilagode terapiju individualnim potrebama pacijenata.
 • Obezbeđujemo oko trećinu lekova koje koriste pacijenta sa astmom i HOBP širom sveta.
 • Naši lekovi su pomogli milionima pacijenata sa astmom i HOBP širom sveta. Oni su redefinisali način na koji se pristupa pacijentima sa respiratornim bolestima, pomažućim ljudima u preko 170 zemalja da imaju korist od boljeg lečenja.
 • Naše istraživanje je doprinelo razvoju međunarodnih smernica za lečenje i nastavlja da postavlja

nove standarde i ciljeve u lečenju pacijenata sa respiratornim oboljenjima.                          

 

Biografija – profesor Pol Džons (professor Paul Jones)

Globalna respiratorna franšiza, GSK London, Velika Britanija

 

Profesor Pol Džons je globalno priznati stručnjak u oblasti hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP). Doktorirao je u oblasti kontrole disanja, ali je zatim oblast interesovanja proširio procenu simptoma.  Između ostalog, zaslužan je za razvijanje Respiratornog upitnika Sent Džordža (St George’s Respiratory Questionnaire - SGRQ), Testa za procenu hronične opstruktivne bolesti pluća (Chronis Obstructive Pulmonary Disease Assessment Test - CAT) i EXACT dnevnika egzacerbacija (pogoršanja bolesti). Trenutno radi istraživanja na temu efekata HOBP na kognitivnu sposobnost i moždanu strukturu i funkciju. 

Pre njegovog imenovanja za globalnog eksperta medicinskih poslova u okviru globalne respiratorne franšize u GSK-u u avgustu 2015. godine,  profesor Džons je radio kao profesor respiratorne medicine na Londonskom univerzitetu Sent Džordž  (St George’s University of London) u Velikoj Britaniji i bio je počasni lekar konsultant u „Sent Džordž fondaciji univerzitetskih bolnica“. Bio je uključen u brojne kliničke studije, prevashodno u oblasti HOBP, i bio je član upravnih grupa za kliničke studije ISOLDE i TORCH. Osnivač je „Cochrane Airways Review“ grupe i njen prvi urednik. Ko-autor je “Kliničkog respiratornog časopisa” (Clinical Respiratory Journal),  pomoćni urednik “Časopisa HOBP fondacije” (Journal of the COPD Foundation) i član uređivačkog odbora časopisa „Chest“. Predsedavao je  BTS/SIGN upravnom grupom za astmu (BTS/ SIGN Asthma Steering Group) i pre nego što se pridružio GSK-u bio je dugogodišnji član Naučnog komiteta Globalne inicijative za hroničnu opstruktivnu bolest pluća (GOLD) i član odbora direktora GOLD-a. Menadžersko iskustvo sticao je na poziciji direktora za istraživanje i razvoj, direktora medicinskih poslova Sent Džordža, upravnika divizije za kliničku nauku na Londonskom univerzitetu Sent Džordž i predsednika Londonske mreže za sveobuhvatno lokalno istraživanje (London Comprehensive Local Research Network.). 

 

Reference: 

1.”GSK u oblasti respiratorne medicine” brošura (Zinc kod: RS/RESP/0009/2015)

2.”Razumevanje astme” infografika (ZiSnc kod: : RECE/FFT/0023/13b)

3. SLS asthma media messages (RF/FFT/0021/17)

4.”HOBP informacije” infografika (Zinc kod: RS/UCV/0003/15)

5.”Relvar u terapiji astme – praktična efikasnost” – slajdset (RS/FFT/0012/17)

6.ERS 2017 – Symposia E-Invite Booklet (RF/RESP/0068/17(2))

 

 

RS/FFT/0023/17, datum pripreme septembar 2017. godine

GlaxoSmithKline Export Ltd, Predstavništvo Beograd

Omladinskih brigada 88, Novi Beograd, Srbija