GSK uvodi promene u politici saradnje sa zdravstvenim radnicima

Uvodimo promene naše politike o načinu rada sa zdravstvenim radnicima. Svrha ovih promena je da se unapredi način na koji pomažemo zdravstvenim radnicima da razumeju nove podatke i kliničko iskustvo sa našim inovativnim proizvodima, kako bi mogli da postignu bolji zdravstveni ishod u lečenju pacijenata.

Ove promene se uvode za odabranu grupu inovativnih proizvoda, u ograničenom broju zemalja i primenjivaće se u određenom periodu životnog ciklusa proizvoda. Promene politike podrazumevaju da GSK u određenim okolnostima:

  • Dozvoljava plaćanje honorara globalnim medicinskim stručnjacima koji rade u praksi da govore o naučnim novinama u vezi sa izabranim GSK proizvodima, odgovarajućim terapijskim oblastima i kliničkom praksom, na promotvnim sastancima

  • Dozvoljava plaćanje razumnih troškova putovanja (osim u SAD) za zdravstvenog radnika da prisustvuje standalone sastanku koji organizuje GSK, kako bi stekao znanje o podacima i kliničkoj praksi.

  • Dozvoljava direktno plaćanje kotizacije za registrovanje zdravstvenih radnika za onlajn učešće na kongresnim vebinarima/vebkastima. GSK će nastvaviti sa praksom da ne sponzoriše zdravstvene radnika da učestvuju na lokalnim i međunarodnim konferencijama.

Ove promene naše politke počinju sa primenom odmah, odnose se na GSK Pharmaceuticals, vakcine i ViiV Healthcare i u potpunosti su u skladu sa odgovarajućim regulatornim i zakonskim okvirom.

U okviru nove politike, proširićemo izveštavanje o plaćanjima zdravstvenim radnicima po pojedinačnom imenu, kao deo naše posvećenosti transparentnosti i odgovornom objavljivanju. Počev od 2019. godine, u zemljama gde je to pravno dozvoljeno, objavljivaćemo na godišnjem nivou individualna plaćanja zdravstvenim radnicima u SAD, Japanu i drugim razvijenim tržištima u Evropi, Severnoj Americi i Aziji.

Izvor: https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/gsk-updates-policy-for-working-with-healthcare-professionals/