Čime se bavimo

Mi smo globalna inovativna farmaceutska kompanija, posvećena istraživanju i razvoju inovativnih proizvoda u tri primarne oblasti: lekovi koji se izdaju na lekarski recept, vakcine i consumer healthcare (proizvodi za očuvanje zdravlja, prevenciju i samolečenje)

Poslujemo u preko 150 zemalja, sa mrežom od 86 proizvodnih mesta i velikim centrima za istraživanje i razvoj u Velikoj Britaniji, SAD, Španiji, Belgiji i Kini.

Naša kompanija je 2. marta 2015. godine zaključila transakciju sa kompanijom Novartis, značajnu za razvoj našeg poslovanja, koja uključuje tri oblasti.
Preuzeli smo globalno poslovanje Novartisa u oblasti vakcina (osim vakcina protiv gripa) i sa istom kompanijom udružili poslovanje u consumer healthcare oblasti kako bismo osnovali novu kompaniju. Osnaživanjem našeg poslovanja u oblasti vakcina i consumer healthcare možemo da obezbedimo dalekosežnu korist za pacijenta. Pored toga, Novartis je preuzeo naš onkološki portfolio za lekove koji imaju dozvolu za promet.

Više informacija u vezi sa transakcijom biće dostupno na ovoj internet stranici u narednom periodu.

Lekovi koji se izdaju na lekarski recept

U oblasti lekova koji se izdaju na lekarski recept razvijamo i proizvodimo lekove za lečenje širokog spektra akutnih i hroničnih oboljenja. Naš proizvodni program je sačinjen kako od lekova zaštićenih patetntom tako i od onih kojima je istekla patentna zaštita.

Promet: 17.9 milijarde funti - 67% na nivou grupacije

Vakcine

Naše poslovanje u oblasti vakcina je među najvećim na svetu i obuhvata vakcine za decu i odrasle koje sprečavaju niz infektivnih bolesti. U 2013. godini distribuirali smo više od 860 miliona doza u 170 zemalja, od kojih je preko 80 odsto bilo isporučeno zemljama u razvoju.

Promet: 3.4 milijarde funti - 13% na nivou grupacije

Consumer Healthcare – proizvodi za očuvanje zdravlja, prevenciju i samolečenje

Razvijamo i stavljamo u promet paletu proizvoda za očuvanje zdravlja, prevenciju i samolečenje, zasnovanih na naučnim inovacijama. Naši proizvodi pokrivaju glavne kategorije, a to su Total Wellness, Oral Care, Nutrition and Skin Health. Tu spadaju brojni brendovi prepoznatljivi širom sveta, kao što su Panadol, Coldrex, Aquafresh, Sensodyne, Parodontax, Corega, NiQuitin.

Promet: 5.2 milijarde funti - 20% na nivou grupacije