Odgovornost

Msija GSK-a je da unapredi kvalitet ljudskog života, omogućavajući ljudima da rade više, bolje se osećaju i žive duže.

Da bismo ostvarili našu misiju, prilagođavamo naš poslovni model i sledimo strategiju koja omogućava održivo poslovanje kroz inovacije i širenje pristupa, vođeni našim vrednostima.

Posvećenost

Za GSK, način na koji ostvarujemo uspeh podjednako je važan kao i to šta postižemo. Naš prioritet je da osiguramo da su naše vrednosti utkane u naše poslovanje.  U 2012. godini, razvili smo 23 ambiciozna cilja,  kroz četiri oblasti našeg odgovornog poslovanja.  Ciljevi su u vezi sa odgovaranjem na nezadovoljene globalne zdravstvene potrebe i usklađene su sa našim vrednostima.

Za vise informacija o tome kako napredujemo u skladu sa obavezama u svakoj od naših četiri područja korporativne odgovornosti kliknite na linkove ispod:

 

Zdravlje za sve

Saznajte na koji način razvijamo inovativne proizvode i poboljšavamo pristup zdravstvenoj zaštiti za pacijente širom sveta.

Naše ponašanje

Saznajte na koji način postavljamo naše vrednosti u centar svega što radimo, uključujući istraživanje, razvoj, stavljanje u promet i prodaju naših proizvoda.

Naši ljudi

Saznajte kako stvaramo inspirativno i podsticajno okruženje koje ohrabruje naše zaposlene da razviju svoje sposobnosti i u potpunosti ostvare svoj potencijal.

Naša planeta

Saznajte na koji način kontrolišemo uticaj koje naše poslovanje ima na životnu sredinu, kako bismo smanjili emisiju ugljenika, potrošnju vode i otpad.