Naša planeta

Da bismo pacijentima obezbedili pristup visoko kvalitetnoj terapiji u budućnosti, neophodno je da u današnje vreme zaštititimo prirodne resurse koji su nam potrebni da bismo obezbedili proizvodnju. Posvećeni smo rukovođenju i smanjenju uticaja koji naše poslovanje i naši proizvodi imaju tokom njihovog životnog ciklusa na životnu sredinu.

Postavili smo ambiciozne ciljeve za smanjenje ugljenika, vode i otpada širom našeg lanca vrednosti – od pronalaženja izvora sirovina i uticaja naših laboratorija i fabrika, do upotrebe i odlaganja naših proizvoda od strane pacijenata i potrošača.

U Srbiji očekujemo da tokom 2014. godine smanjimo emisiju ugljenika uvozom inhalera koji se koriste u terapiji respiratornih bolesti iz proizvodnog centra GSK Evre, u Francuskoj, što podrazumeva smanjenje ugljeničnog otiska za 200 grama po inhaleru. Pored toga, obnovom GSK voznog parka u Srbiji planiramo da do prvog kvartala 2016. godine smanjimo emisiju ugljenika za 20 odsto, sa 300 430 kilograma na 240 420 kilograma godišnje.