Etičko ponašanje

Naša posvećenost odgovornom poslovanju zasnovanom na vrednostima osnova je svemu što radimo, uključujući prodaju i marketing, našu saradnju sa regulatornim telima, dobavljačima, distibuterima, zdravstvenim radnicima i ostalim spoljnim partnerima, kao i način na koji sprovodimo klinička ispitivanja i izveštavamo o njima.

Sve poslovne odluke vođene su našim osnovnim vrednostima. Od svih zaposlenih očekujemo da budu posvećeni transparentnosti, da pokazuju poštovanje prema ljudima, najviši integritet i da budu fokusirani na pacijente.

Etičko ponašanje i lanac snabdevanja

Etičko ponašanje je prioritet za GSK - posvećeni smo postupanju sa integritetom. Imamo stroge procedure i procese koji pokrivaju sve obalsti našeg poslovanja, uključujući i način na koji nagrađujemo naše stručne saradnike, stavljanje u promet naših lekova i vakcina i saradnju sa zainteresovanim stranama.

Naši programi za etičko poslovanje postavljaju jednake standarde u svim našim kancelarijama u različitim zemljama. Ovo uključuje naš Kodeks ponašanja, koji sumira na koji način svi zaposleni treba da primenjuju naše vrednosti i ponašaju se u skladu sa korporativnom kulturom, i naš globalni Globalni kodeks ponašanja u promovisanju lekova i interakciji sa zdravstvenim radnicima, koji se odnosi na sve naše zaposlene uključene u prodaju i marketing kao i na treća lica koja postupaju u ime kompanije.

Svi zaposleni u GSK imaju pristup mehanizmima za kroz koje mogu da dobiju savet ili da prijave sumnju na slučajeve neetičkog ponašanja – anonimno po izboru.

Lanac snabdevanja

Pacijenti i potrošači se oslanjaju na nas, da im obezbedimo neprekidno snabdevanje lekovima i proizvodima, proizvedenih u skladu sa najvišim standardima kvaliteta.

Efikasno i odgovorno rukovođen sistem snabdevanja i distribucije od suštinskog je značaja za nas, kako bismo obezbedili da visoko kvalitetni proizvodi stignu na prava mesta u pravo vreme. Ukoliko bi to izostalo, zdravlje ljudi bi moglo da ispašta, čak bi njihoi životi mogli biti u opasnosti. Da bismo zaštitili interese pacijenata, nastojimo da poslujemo sa odgovornim dobavljačima koji ispunjavaju isti kvalitet, socijalne i ekološke standarde kao i GSK.

Ljudska prava

Posvećeni smo poštovanju Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija, OECD Smernica za multinacionalne kompanije i osnovnih radnih standarda postavljenih od strane Međunarodne organizacije rada. Takođe smo potpisnik Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija, svetskog dobrovoljnog standarda o ljudskim pravima, radu, životnoj sredini i borbi protiv korupcije.

Verujemo da vlade imaju odgovornost da definišu i podstiču stvaranje zakonskog okvira za ljudska prava u skladu sa međunarodnim zakonima i sporazumima. Kompanije takođe imaju odgovornosti. Mi imamo direktnu kontrolu nad ljudskim pravima u oblasti našeg poslovanja, stoga nastojimo da se ponašamo odgovorno u svim sferama našeg uticaja, koje uključuje naše zaposlene, dobavljače, lokalne zajednice i društvo u širem smislu.

Pročitajte našu Izjavu o ljudskim pravima.