Javno zastupanje i zaštita prava pacijenata

Kroz aktivnosti javnog zastupanja, pratimo predložene izmene zakona, razvoj politika i sugestije vladinih zvaničnika, nevladinih i drugih organizacija. Cilj nam je da podržimo programe koji podstiču naučne inovacije, podstiču naše poslovanje i daju doprinos okruženju i zajednici. Sarađujemo i sa udruženjima pacijenata i drugim profesionalnim udruženjima u cilju pomoći njihovim članovima da se osnaže u oblasti prava na zdravstvenu zaštitu.

Cilj nam je da u svakodnevnom radu demonstriramo da je naša saradnja sa predstavnicima države i udruženjima pacijenata odgovarajuća, etička i transparentna.

Zaštita prava pacijenata

Lekovi i vakcine doprinose i zdravlju pojedinačnih pacijenata, ali i javnom zdravlju. Kako bismo povećali zdravstveni doprinos, sarađujemo sa profesionalnim udruženjima kroz istraživanje, razvoj i plasman naših lekova i vakcina. To nam omogućava da koristimo znanja i iskustva pacijenata, naučnika, lekara i drugih zdravstvenih radnika da bismo bolje razumeli kako najefikasnije da sprovedemo istraživanja, ostvarimo napredak u lečenju i da zadovoljimo potrebe pacijenata.

U nekim slučajevima ove interakcije uključuju našu finansijsku podršku organizacijama. U cilju povećanja transparentnosti, nastojimo da sve podatke o svrsi i iznosu uplata GSK-a udruženjima redovno objavljujemo kako bi bili javno dostupni.

Finansijska podrška udruženjima pacijenata

Pomoć udruženjima za obavljanje tekućih i projektnih aktivnosti pružamo i kroz finansijsku podršku. Naša podrška takođe uključuje pomoć u edukaciji, obuku osoblja i saradnju na projektima podizanja svesti i prevencije bolesti. Naši odnosi sa udruženjima pacijenata pomažu nam da bolje razumemo potrebe pacijenata i njihovu bolest, što je vodeći element našeg istraživanja i razvoja. Sa druge strane, naša podrška pomaže da se čuje mišljenje pacijenata u debatama iz oblasti zdravstva.

Podaci o našoj finansijskoj podršci udruženjima pacijenata na svim tržištima pojedinačno, kao i na globalnom nivou, pronađite na našoj internet stranici. Podaci za Srbiju dostupni su ovde. (podaci za 20132014. i za 2015. godinu)

Objavljivanje plaćanja, grantovi i donacije

Naša finansijska podrška zdravstvenim radnicima, organizacijama i institucijama uključuje sledeće projekte i aktivnosti:

Savetodavni paneli - organizujemo savetodavne panele sa zdravstvenim radnicima da bismo dobili savete o nizu pitanja od značaja za naše istraživanje i razvoj.

Sprovođenje istraživanja – pružamo finansijsku podršku nezavisnim institucijama i zdravstvenim radnicima za njihovu pomoć u sprovođenju istraživanja o bolestima i potencijalnim novim opcijama lečenja.

Medicinska edukacija - pružamo grantove i donacije za nezavisne medicinske institucije koje nude obrazovne opcije u cilju širenja znanja zdravstvenih radnika i poboljšanja zdravlja pacijenata.

Ove usluge su značajne za naše poslovanje i doprinos su unapređenju zdravlja pacijenata. Verujemo da svaki profesionalac treba da primi nadoknadu za pruženu uslugu i stručnost. Međutim, isplate ne smeju biti nesrazmerne izvršenoj usluzi i nikada ne smeju predstavljati podsticaj ili nagradu za propisivanje naših proizvoda.

Posvećeni smo transparentnosti u načinu objavljivanju plaćanja za zdravstvene radnike i organizacije. Takva praksa već postoji u nekoliko zemalja uključujući Australiju, Francusku, Holandiju, Portugal, Slovačku, Japan, Veliku Britaniju i SAD, u skladu sa odlukom lokalne vlade ili sa standardima lokalnih profesionalih udruženja. U Srbiji objavljujemo podatke o sponzorisanim stručnim skupovima počev od 2010 godine.

U skladu sa Kodeksom o objavljivanju podataka o zdravstvenim radnicima Udruženja evropske federacije farmaceutske industrije (EFPIA), 33 evropske zemlje, uključujući i Srbiju, počeće od 2016. sa objavom godišnjih plaćanja za zdravstvene radnike i organizacije. Prvi period objave biće 2015.godina. Detalji o Kodeksu dostupni su na internet stranici INOVIA (www.inovia.rs), predstavnika EFPIA za Srbiju.

Dobrotvorni prilozi

Naše investicije imaju za cilj poboljšanje zdravstvenog obrazovanja i povećanje pristupa lekovima i zdravstvenim uslugama. Naša podrška je usmerena tamo gde je najpotrebnija. Iznosi naših dobrotvornih priloga objavljuju se u našem godišnjem Izveštaju o korporativnoj odgovornosti.