Prakse u prodaji I marketingu

Mi preispitujemo naš način rada kako bismo dodatno osnažili naše vrednosti u svemu što radimo.

Stvaranje prodajnih timova koji potrebe pacijenata postavljaju na prvo mesto

Ukinuli smo individualne ciljeve prodaje za naše stručne saradnike. Umesto toga, naši stručni saradnici se nagrađuju na osnou njihovog tehničkog znanja, kvaliteta usluge koju pružaju zdravstvenim radnicima kako bi doprineli unapređenju brige o pacijentima, kao i na osnovu šireg seta mera za procenu uspešnosti poslovanja. Naši prodajni timovi osluškuju potrebe zdravstvenih radnika i koriste odgovarajuće izvore kako bi pomogli da se unapredi zdravstvena zaštita pacijenata.

Naši zaposleni u prodaji i marketingu, zajedno sa relevantnim trećim stranama, moraju da slede naš Kodeks ponašanja u promociji lekova i interakciji sa zdravstvenim radnicima.

Ovaj pristup zasnovan na vrednostima naišao je na pozitivne reakcije zdravstvenih radnika, a u upitniku koji je sproveden među zdravstvenim radnicima u SAD, GSK je četvrtu godinu za redom rangiran kao prva kompanija prema poverenju koje su zaposleni izgradili sa zdravstvenim radnicima, a treći put takođe kao prva kompanija prema vrednovanju zdravstvenih radnika.

Naša saradnja sa zdravstvenim radnicima

Smatramo da našu ulogu u obezbeđivanju novih podataka i informacija o našim proizvodima moramo da sprovodimo na jasan način i bez bilo kakve percepcije sukoba interesa. Verujemo da su transparentan naučni dijalog i saradnja sa zdravstvenim radnicima u interesu svih onih koji rade na razvoju novih lekova, unapređuju kliničku praksu i zdrastvenu zaštitu pacijenata. Ovo su principi koji podržavaju našu politiku saradnje sa zdravstvenim radnicima i ostajemo im u potpunosti posvećeni.

Saznajte više o tome na koji način sarađujemo sa zdravstvenim radnicima.