Doctor Conversation

Saradnja sa zdravstvenim radnicima

Kao zdravstvena kompanija, GSK sarađuje sa zdravstvenim radnicima. Od saradnje na kliničkim studijama, do obezbeđivanja balansiranih informacija visokog kvaliteta o našim lekovima i vakcinama, u svim ovim interakcijama težimo da budemo transparentni u vezi sa našim radom, da delujemo sa integritetom i da nam uvek na prvom mestu bude korist za pacijenta.