Rad u GSK

Nastojimo da stvorimo inkluzivno, motivišuće radno okruženje, koje podstiče zaposlene da doprinesu i time pomognu ostvarenju naših strateških ciljeva. U tome je ključno naše ulaganje u razvoj, naš pristup fleksibilnom radu i naši inovativni programi za bezbednost, zdravlje i blagostanje zaposlenih.

Inkluzivno radno okruženje je dobro za poslovanje jer donosi raznoliko znanje, perspektive, iskustva i radne stilove koji podstiču kreativnost i inovativnost. Zapošljavamo blizu 100 000 ljudi u 115 zemalja širom sveta.

Angažovanje i razvoj naših zaposlenih

Nastojimo da svaki zaposleni u GSK oseća motivisano svojim poslom i u odnosu sa kolegama, kao i da razume uticaj koji ima na ostvarenje naših poslovnih ciljeva i rezultata. Znamo da je jedan od ključnih faktora motivacije za naše zaposlene činjenica da njihov doprinos pozitivno utiče na živote ljudi.

Svim našim zaposlenima nudimo niz mogućnosti za učenje i odgovarajuće programe razvoja. Kako bi naši zaposleni postigli održive visoke rezultate, podstičemo ih na  učenje kroz posao, kroz izazovan rad na projektu, uz podršku formalnih programa obuke, mentorstvo, kao i mogućnosti volontiranja za zaposlene kroz naš PULSE program.

Fleksibilno razmišljanje o načinu na koji radimo omogućava nam da privučemo, zadržimo i motivišemo ključne grupe talenata. Ovo uključuje formalne dogovore kao što su fleksibilno radno vreme, posao sa pola radnog vremena i podelu posla, kao i neformalne dogovore poput rada sa različitih lokacija.

Inkluzija i raznolikost

Činjenica da smo inkluzivan poslodavac pomaže nam da privučemo, zadržimo i motivišemo zaposlene koji su odraz zajednice u kojoj poslujemo. Posvećeni smo tome da učinimo zapošljavanje u GSK dostupnim osobama sa invaliditetom - u 2012. godini smo postali prva organizacija iz privatnog sektora u Velikoj Britaniji koja je učestovala u inicijativi ‘’Project Search’’, koja pomaže mladim ljudima sa teškoćama u učenju da načine prelaz iz obrazovanja u svet rada. U 2013. godini, 12 studenata starosti između 18 i 24 godine sa teškoćama u učenju, stekli su radno iskustvo u GSK, kao deo naše podrške za ‘’Project Search’’.

Takođe se zalažemo za povećanje udela žena i zaposlenih sa tržišta u razvoju na rukovodećim pozicijama. Merimo udeo žena na rukovodećim pozicijama širom sveta i udeo zaposenih iz etničkih manjina u Velikoj Britaniji  i SAD.

Unapređenje zdravlja i bezbednosti

Stvaramo zdravo i bezbedno radno okruženje za naše zaposlene. Naš program za zdravlje i bezbednost omogućavaju zaposlenima da imaju zdraviji i bezbedniji život na poslu i kod kuće. Obezbeđujemo prventivne usluge zdravstvene zaštite, savetovalište za podršku, podučavanje, radionice za izdržljivost i mere za bezbednost koje imaju pozitivan uticaj na blagostanje, sigurnost i produktivnost ljudi.

Želimo da GSK bude poslodavac izbora. Da bismo to postigli, značajno ulažemo  u razvoj zaposlenih na svim nivoima, od ljudi na početku karijere do onih na visokim rukovodećim pozicijama. Saznajte više na našoj internet stranici posvećenoj karijeri u GSK.