Zdravlje za sve

Kao globalna inovativna farmaceutska kompanija, imamo mogućnost da unapredimo zdravlje i kvalitet života miliona ljudi širom sveta.

Kroz ulaganje u istraživanje i razvoj proizvoda, u infrastrukturu, kao i kroz uspostavljanje saradnje, imamo inovativni pristup u pronalaženju rešenja kako bismo odgovorili na zdravstvene potrebe.  Težimo da pacijentima omogućimo bolji pristup našim proizvodima, bez obzira na to gde žive i da li imaju mogućnosti da ih plate. Radimo na tome da omogućimo kontrolu ili da iskorenimo bolesti koje ugrožavaju živote ljudi širom sveta. 

Pristup zdravstvenoj zaštiti

Mi aktivno tražimo nove načine obezbeđivanja zdravstvene zaštite i povećanja dostupnosti naših proizvoda pacijentima kojima su potrebni, bez obzira na to gde žive.

Zdravlje i blagostanje u našim zajednicama

Nastojimo da pokrenemo pozitivne promene u zajednicama u kojima radimo, kroz na ekonomski doprinos, investicije, obrazovne programe i partnerstva. U 2013. godini, uložili smo 221 milion funti u zajednice širom sveta.