doctor image 1

Pristup zdravstvenoj zaštiti

Povećanje pristupa zdravstvenoj zaštiti jedan je od najvećih društvenih izazova. Mi aktivno tražimo nove načine obezbeđivanja zdravstvene zaštite i povećanja dostupnosti naših proizvoda pacijentima kojima su potrebni, bez obzira na to gde žive.

Inovatvni pristup formiranju cena

Naš inovativni pristup formiranju cena povećava mogućnost da lek učinimo dostupnijim. Fleksibilno formiranje cena naših lekova i vakcina, zasnovano na bogatstvu i finansijskim mogućnostima zemlje, ima dobar ishod kako za pacijenta, tako i za vladu i ostale partnere.

Troškovi zdravstvene zaštite mogu da budu prepreka za pristup pacijenata zdravstvenoj zaštiti, kako u razvijenim tako i u zemljama u razvoju.

Naša fleksibilinost u formiranju cena može nam pomoći da izgradimo poslovanje na tržištima u razvoju povećanjem ukupnog obima prodaje. Međutim, naša mogućnost da ponudimo lekove po ceni bez profita ili po značajno povlašćenoj ceni u najsiromašnijim zemljama sveta održiva je jedino ukoliko nastavimo da ostvarujemo odgovarajući profit od naših lekova i vakcina na boljestojećim tržištima.

To predstavlja veći izazov u neizvesnim ekonomskim uslovima pod kojima vlade teže da ograniče troškove zdravstvene zaštite. Svesni ovog izazova, mi sarađujemo sa vladama u Evropi i SAD kako bismo zajedno iznedrili rešenja.

Prilagođen pristup za zemlje u razvoju

Nema jednostavnih rešanja za izazov kao što je obezbeđivanje održivog pristupa zdravstvenoj zaštiti u zemljama u razvoju. Siromaštvo je jedna od najvećih prepreka. U mnogim zemljama ljudi nemaju dovoljno hrane ili pristup snabdevanju čistom vodom. Oni nemaju ni pristup bolnicama ni klinikama koje obezbeđuju stručnu pomoć i terapiju. Ovi problemi čine još značajnijim naš napor da damo svoj doprinos onde gde smo u mogućnosti da pomognemo.  

Osnovali smo posebnu poslovnu jedinicu odgovornu za povećanje pristupa našim proizvodima u najmanje razvijenim zemljama u svetu. Jedinica za zemlje u razvoju (Developing Countries unit) posvećena  je povećanju pristupa GSK lekovima i vakcinama za oko 800 miliona ljudi u zemljama u razvoju. Ovo uključuje 49 najsiromašnijih nacija na svetu, prema kategorizaciji Ujedinjenih nacija. U tom regionu, cene naših patetnitanih lekova održavaju se na najviše 25 odsto u odnosu na cene u razvijenim zemljama. Osim toga, 20 odsto profita koji ostvarimo kroz prodaje u ovim zemljama mi ponovo investiramo u lokalne projekte unapređenja infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite.

Ovo je samo jedna od mnogih inicijativa u koje smo uključeni radi rešavanja pitanja pristupa našim terapijskim opcijama u vezi sa četiri nezarazne bolesti – dijabetes, rak, kardiovaskularna i respiratorna oboljenja. Za više informacija molimo vas pogledajte naš Kratki izveštaj o nezaraznim bolestima u zemljama u razvoju.

Partnerstva

Možemo da postignemo više za pacijente kroz partnerstvo sa nevladinim organizacijama, vladama, akademskim institucijama i drugim kompanijama, nego što to možemo samostalno.

Blisko sarađujemo sa svim partnerima kako bismo osigurali da je zdravlje sastavni deo Agende razvoja posle 2015. godine.

Sarađujemo sa organizacijama UNICEF i GAVI kako bismo obezbedili globalno snabdevanje lekovima i vakcinama tako da cena ne bude prepreka pristupu zdravstvenoj zaštiti i terapiji. Naši sporazumi sa GAVI o snabdevanju vakcinama protiv pneumokoka i rotavirusa predstavljaju značajan doprinos cilju da se do 2015. godine obezbedi imunizacija 250 miliona dece.

Takođe nastavljamo da podržavamo cilj Svetske zdravstvene organizacije - iskorenjivanje dečije paralize do 2018. godine, kroz obezbeđivanje vakcina za UNICEF programe.

Osnovali smo ViiV Healthcare sa kompanijom Pfizer 2009. godine. ViiV Healthcare je nezavisna kompanija fokusirana isključivo na potrebe ljudi koji žive sa HIV-om.

Podrška zdravstvenoj zaštiti

Želimo da pomognemo da se unapredi zdravlje kroz naše poslovanje, a to ne činimo samo kroz naše proizvode već delujući kao katalizator promena. Zato 20 odsto profita od prodaje naših lekova i consumer healthcare proizvoda vraćamo kroz investicije u najnerazvijenije zemlje sveta, u cilju podrške zdravstvenoj infrastrukturi tih zemalja. U 2013. godini pokrenuli smo i inovativno partnerstvo sa kompanijama Barclays i Vodafone i investirali 5,1 milion funti za osnaživanje zdravstvene infrastrukture opravo kroz ovaj program reinvestiranja. 

Kroz naše partnerstvo sa tri glavne nevladine organizacije – AMREF, CARE International i Save the Children rešavamo problem nedostatka obučenih zdravstvenih radnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Na taj način omogućili smo da Svetska zdravstvena organizacija bude na korak bliže svom cilju - milion zdravstvenih radnika u zemljama u razvoju do 2015. godine.

U 2013. godini formirali smo inovativno partnerstvo sa Save the Children kako bismo spasili million života dece. Kombinovanjem naše stručnosti, resursa i sposobnosti, obezbedićemo preko potrebne lekove i vakcine deci u najsiromašnijim zemljama sveta , obučićemo hiljade zdravstvenih radnika i nastojaćemo da ublažimo malnutriciju dece.

Indeks za dostupnost lekova

Naša dostignuća u povećanju dostupnosti lekova prepoznata su time što smo proglašeni za prvu kompaniju u svetu prema ATM indeksu (Access to Medicines Index). Na vrhu liste  kompanija u ovoj oblasti nalazimo se od 2008. godine, od kada se rezultati indeksa objavljuju. Indeks, koji se objavljuje svake druge godine, daje nezavisnu procenu nastojanja farmaceutskih kompanija da unaprede dostupnost zdravstvene zaštite. Naš položaj na vrhu liste ATM Index već četvrtu godinu zaredom, zaključno sa 2014, oslikvava našu dugoročnu posvećenost obezbeđivanju pristupa zdravstvenoj zaštiti širom sveta.