Zdravlje i blagostanje u našim zajednicama

Nastojimo da pokrenemo pozitivne promene u zajednicama u kojima radimo, kroz na ekonomski doprinos, investicije, obrazovne programe i partnerstva. U 2013. godini, uložili smo 221 milion funti u zajednice širom sveta.

Saznajte više o našim programima

U Velikoj Britaniji sarađujemo sa vodećim humanitarnim organizacijama Help for Heroes, Crisis, Scope i WellChild.

U SAD usmereni smo na pre svega na zdravlje dece i blagostanje zajednica podržavajući Children’s Health Fund, The Children’s Hospital Foundation, Fund for Philadelphia, Pittsburgh Mercy Foundation, Senioe PharmAssist i North Carolina Prevention Partners.

U Evropi radimo sa našim zaposlenima i sarađujemo sa nevladinim organizacijama u cilju povećanja zdravstvene zaštite i zdravstvene infrastrukture. Primeri naših evropskih partnerstava u zajednici uključuju rad na poboljšanju zdravstvenog statusa romskih zajednica u Centralnoj i Istočnoj Evropi, podršku programu kućne nege dece obolele od raka u Grčkoj, i finansiranje Barretstown Camp u Irskoj koji obezbeđuje terapeutsku rekreaciju za bolesne mlade ljude.

Širom sveta ulažemo u programe koji povećavaju pristup zdravlju i blagostanju i unapređuju zdravstveni ishod čitave zajednice. U najnerazvijenijim zemljama reinvestiramo 20 odsto od profita koji ostvarimo u izgradnju zdravstvene infrastrukture. Povećavamo korist naših ulaganja kroz partnerstvo sa nevladinim organizacijama, kao i kroz izbor projekata koji nam omogućavaju da koristimo našu stručnost i resurse. Pored toga što koriste zajednici, naša ulaganja takođe jačaju i naše poslovanje kroz unapređenje ugleda naše kompanije i motivacije zaposlenih, a pomažu nam i da izgradimo odnose sa zainteresovanim stranama.

Naša filozofija je da podršku usmerimo na izabrane zdravstvene i edukativne programe koji su inovativni, održivi i daju konkretne rezultate. Programi koje podržavamo dele našu viziju unapređenja zdravstvene zaštite, a tamo gde je moguće uključuju zaposlene u GSK u pružanje pomoći zajednicama u kojima poslujemo.

Humanitarna podrška

Naši lekovi mogu biti ključni u humanitarnim naporima u zonama pogođenim katastrofama. Sarađujemo sa neprofitnim i humanitarnim organizacijama za vreme vanrednih situacija kako bismo obezbedili donacije naših proizvoda tamo gde su neophodni, u skladu sa smernicama Svetske zdravstvene organizacije. Naš pristup je nepristrasan - osiguravamo neutralnost u odgovaranju na zdravstvene potrebe.

Količina doniranih proizvoda zavisi od potreba. U 2013. godini podržali smo humanitarne napore u 87 zemalja širom sveta i obezbedili pomoć ugroženom stanovništvu tokom deset velikih katastrofa, kroz donacije naših lekova. To obuhvata i snabdevanje antibioticima i osnovnim lekovima za one koji su pogođeni sukobima i prirodnim katastrofama, kao što je zemljotres u Pakistanu.

GSK je odgovorio i na tajfun na Filipinima, obezbedivši donaciju u lekovima vrednu 1,1 milion funti (1,8 miliona dolara), donaciju u novcu od 178 hiljada funti (279 hiljada dolara), kao i volontiranje zaposlenih za podršku lokalnim zajednicama.

Mada se većina pomoći isporučuje zemljama u razvoju, prošle godine smo takođe dali doprinos ugroženom stanovništvu pogođenom Oklahom tornadom i šumskim požarima u SAD.