Pristupačnost

GlaxoSmithKline ima stalnu obavezu da obezbedi da sadržaj na ovom sajtu bude dostupan najširem krugu posetilaca, bez obzira na mogućnosti.

Verujemo da ovaj sajt ispunjava ili premašuje zahteve kriterijuma nivoa A World Wide Web Consortium Web Accessibility Initiative(WCAG WAI) 2.0 smernica.

Veličina teksta

Možete da menjate veličinu teksta koristeći opciju za promenu veličine teksta u Vašem pretraživaču: u mnogim internet pretraživačima ovo se može ostvariti izborom View ? Text Size ili pritiskanjem Ctrl + i Ctrl - na Vašoj tastaturi.

Alternativni tekst za slike

Za sve odgovarajuće slike dat je alternativni tekst.

Elementi naslova

HTML elementi naslova se koriste da predstave strukturu stranice, podržavajući pomoćne tehnologije koje dozvoljavaju navigaciju od naslova do naslova na stranici.

Tekst linka

Svi hiperlinkovi treba da imaju smisla kada se čitaju van konteksta, i hiperlinkovi su jasno predstavljeni različitim stilovima od normalnog tela teksta.

Nezavisnost JavaSkripta

Kada se JavaSkript ili druga skripta koriste za navigaciju ili funkcionalnost, uspostavljen je alternativni mehanizam u slučaju da Vaš pretraživač ne podržava ova skripta.

Kontrast boja

Proverili smo kombinaciju boja teksta i pozadine da bismo bili sigurni da je kontrast adekvatan i takođe da bismo osigurali da na informaciju nije upućeno samo bojom.

Kaskadni stilovi (Style sheets)

Korišćeni su kaskadni stilovi (CSS) za kontrolu prezentacija strana i korišćenje pravilno struktuiranih označavanja sadržaja. Ako kaskadni stilovi nisu podržani ili su isključeni, još uvek se može pristupiti informacijama na sajtu i mogu se pročitati.

PDF formati

U mnogim slučajevima obezbedili smo HTML verziju PDF formata na ovom sajtu, međutim, ukoliko želite da koristite čitač ekrana za čitanje PDF dokumenata možete saznati više na Adobe Accessibility Resource Center.