Proizvodi

Imamo širok proizvodni program lekova koji se izdaju na lekarski recept, vakcina i consumer healthcare proizvoda (proizvodi za očuvanje zdravlja, prevenciju i samolečenje).

Pored toga, imamo dva segmenta našeg poslovanja posvećena posebnim terapijskim oblastima – ViiV Healthcare i Stifel. Možete saznati o proizvodima putem linkova ispod.

Naša kompanija je 2. marta 2015. godine zaključila transakciju sa kompanijom Novartis, značajnu za razvoj našeg poslovanja, koja uključuje tri oblasti.
Preuzeli smo globalno poslovanje Novartisa u oblasti vakcina (osim vakcina protiv gripa) i sa istom kompanijom udružili poslovanje u oblasti consumer healthcare kako bismo osnovali novu kompaniju. Pored toga, Novartis je preuzeo naš onkološki portfolio za lekove koji imaju dozvolu za promet.

 

ViiV Healthcare

Saznajte o proizvodima za HIV/AIDS kompanije ViiV Healthcare, pokrenute u saradnji kompanija GSK i Pfizer.