Naši lekovi koji se izdaju na lekarski recept i vakcine

Najveći deo našeg poslovanja posvećen je razvoju i snabdevanju lekovima koji se izdaju na lekarski recept i vakcinama. Proizvodimo lekove u brojnim terapijskim oblastima i preko 30 vakcina.

 Glavne terapijske oblasti u kojima smo prisutni u Srbiji i Crnoj Gori uključuju lekove za terapiju astme, hronične opstruktivne bolesti pluća, alergijskiog rinitisa, virusnog hepatitisa, depresije, Parkinsonove bolesti, epilepsije, migrene, osteoporoze, sistemskog eritemskog lupusa, lekove u oblasti urologije, kao i antibiotike.

Naš program proizvoda u Srbiji i Crnoj Gori obuhvata vakcine za decu i adultnu populaciju protiv pneumokoka, morbila, zauški,varičele, humanog papiloma virusa (HPV), hepatitis A i B, difterije, tetanusa, pertusisa, dečije paralize, Haemophilus Influenzae tip B, rubeole. 

Naša kompanija je 2. marta 2015. godine zaključila transakciju sa kompanijom Novartis, značajnu za razvoj našeg poslovanja, koja uključuje tri oblasti.
Preuzeli smo globalno poslovanje Novartisa u oblasti vakcina (osim vakcina protiv gripa) i sa istom kompanijom udružili poslovanje u oblasti consumer healthcare kako bismo osnovali novu kompaniju. Pored toga, Novartis je preuzeo naš onkološki portfolio za lekove koji imaju dozvolu za promet, kao i aktivnosti u oblasti istraživanja i razvoja.

U skladu sa napredovanjem integracije pomenutih oblasti, na ovoj internet stranici biće dostupne informacije o proširenom portfoliu vakcina.


Abecedni spisak naših lekova i vakcina koji su koji su registrovani u Srbiji i Crnoj Gori

Naši lekovi koji se izdaju na lekarski recept

Naziv leka Kategorija
Augmentin amoksicilin, klavulanska kiselina
Avamys flutikazonfuroat
Avodart dutasterid
Anoro vilanterol, umeklidinijum-bromid
Babyhaler, Volumatic medicinsko sredstvo
Bactroban mupirocin
Beconase beklometazon
Becloforte CFC-Free Inhaler beklometazon
Benlysta belimumab
Calgel lidokain, cetilpiridinijum-hlorid
Celsentri maravirok
Combivir zidovudin, lamivudin
Duac klindamicin, benzoil-peroksid
Duodart dutasterid, tamsulosin
Epivir lamivudin
Flixonase flutikazon
Flixotide flutikazon
Fortum ceftazidim
Imigran sumatriptan
Integrilin eptifibatid
Incruse umeklidinijum-bromid
Kivexa lamivudin,abakavir
Lamictal lamotrigin
Midarine suksametonijum
Nimbex cisatrakurijum
Zinacef cefuroksim
Prolia denosumab
Relenza zanamivir
Requip Modutab ropinirol
Relvar Ellipta vilanterol, flutikazonfuroat
Seretide Diskus salmeterol, flutikazon
Seroxat paroksetin
Serevent Inhaler CFC-Free salmeterol
Telzir fosamprenavir
Tracrium atrakurijum besilat
Triumeq lamivudin, abakavir, dolutegravir
Tivicay dolutegravir
Trelegy Elipta vilanterol, umeklidinijum-bromid, flutikazonfuroat
Ultiva remifentanil
Ventolin salbutamol
Xgeva denosumab
Volibris ambrisentan
Wellbutrin XR bupropion
Zeffix lamivudin
Ziagen abakavir
Zinnat cefuroksim
Zovirax aciklovir
Zyban bupropion

Naše vakcine

Naziv vakcine Kategorija
Boostrix vakcina protiv difterije, tetanusa i pertusisa (acelularna), adsorbovana
Cervarix vakcina proitiv humanog papiloma virusa (tipovi 16,18) (rekombinantna, adjuvantna, adsorbovana)
Engerix B vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna
Hiberix vakcina protiv Haemophilus influenzae tip b
Infanrix hexa vakcina protiv difterije, tetanusa, pertusisa (acelularna), hepatitisa B (rekombinantna), poliomijelitisa (inaktivisana) i Haemophilus influenzae tip b (konjugovana, adsorbovana), kombinovana
Infanrix-IPV+Hib vakcina protiv difterije, tetanusa, pertusisa (acelularna), poliomijelitisa (inaktivisana) i Haemophilus influenzae tip b (konjugovana, adsorbovana), kombinovana
Poliorix vakcina protiv poliomijelitisa, inaktivisana
Priorix vakcina protiv malih boginja, crvenke i zauški (živi atenuirani virusi morbila, rubele i parotitisa)
Rotarix humani rotavirus, živa atenuisana vakcina
Synflorix pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina, adsorbovana
Twinrix Adult vakcina protiv hepatitisa A (inaktivisana) i hepatitisa B (rekombinantna, adsorbovana)
Twinrix Paediatric vakcina protiv hepatitisa A (inaktivisana) i hepatitisa B (rekombinantna, adsorbovana)
Varilrix vakcina protiv varičele, živa