Uslovi korišćenja

Zdravstvene informacije 

Ovaj veb sajt može da pruži informacije o medicinskim stanjima i njihovom lečenju. GSK ne izjavljuje da je materijal na sajtu odgovarajući ili dostupan za upotrebu izvan grupe ljudi kojoj je to namenjeno. Oni koji izaberu pristup ovom sajtu sa drugih lokacija to rade na vlastitu inicijativu i odgovorni su u skladu sa lokalnim zakonima, i u meri u kojoj su lokalni zakoni primenljivi.

Pored toga, ništa na ovom sajtu ne treba tumačiti kao bilo koju vrstu medicinskog saveta ili preporuke, i ne bi se trebalo oslanjati na to kao na temelj za bilo koje odluke ili delanja. Određene medicinske savete uvek treba tražiti od kvalifikovanog medicinskog stručnjaka.

GSK koristi razumne napore da ažurira ovaj sajt, ali neke informacije mogu zastariti tokom vremena.  Osim ukoliko nije izričito navedeno, GSK ne daje nikakve tvrdnje ili jemstva za tačnost, potpunost ili korišćenje informacija koje su sadržane na ovom sajtu.

Hipertekst linkovi

Ovaj sajt može da Vas poveže sa drugim sajtovima na internetu, uključujući veb sajtove za GSK podružnice u drugim zemljama. Molimo Vas da pročitate deo o zakonskoj politici i politici privatnosti za bilo koji drugi GSK link ili link trećih strana. Kompanija GSK nije odgovorna, ne preporučuje i ne prihvata odgovornost za bilo koje informacije ili mišljenja koji su sadržani na sajtu neke treće strane. 

Intelektualna svojina

Sva prava intelektualne svojine u materijalu na ovom sajtu su u vlasništvu GSK grupe kompanija, ili im je data dozvola za korišćenje materijala osim ako nije izričito drugačije navedeno. Reprodukcija dela ili ukupnog sadržaja u bilo kom obliku je zabranjena osim ako nije u skladu sa sledećim dozvolama.

Možete pročitati, pogledati, odštampati, preuzeti i kopirati materijal na ovom sajtu za Vašu ličnu i nekomercijalnu upotrebu, ali samo ako potvrdite da Vam je internet strana izvor materijala i uključite Izjavu o autorskim pravima "© GSK grupa kompanija, sva prava zadržana". Osim ako nije posebno naznačeno, nije dozvoljeno drugačije korišćenje ovog materijala.

Ništa sadržano na ovom sajtu ne treba tumačiti kao dodeljivanje bilo koje licence ili prava u okviru bilo koje intelektualne svojine (uključujući patente, zaštitne znake i autorska prava) GSK grupe kompanija ili bilo koje treće strane.

Kompanija GSK tvrdi da nema nikakvo vlasništvo, niti da joj pripadaju bilo koji zaštitni znaci treće strane koji se pojavljuju na ovom sajtu. Takvi zaštitni znaci treće strane se koriste samo da identifikuju proizvode i usluge njihovih vlasnika, i ne treba zaključiti iz upotrebe ovih znakova da su to sponzorstva ili odobrenja od strane GSK.

Upotreba informacija

Komunikacija sa korisnicima ili drugi materijal poslat putem interneta, objavljen na sajtu GSK ili na drugi način (osim onih koje sadrže lične i/ili informacije vezane za zdravlje, koje obuhvata Politika privatnosti kompanije GSK) smatra se da nisu poverljivi i nisu vlasnički, i GSK nema obavezu bilo koje vrste u pogledu takvih informacija. GSK može slobodno da koristi ove informacije za bilo koju svrhu ako smatra da je to potrebno, uključujući reprodukciju i objavljivanje, i može da koristi sve ideje, koncepte, znanja ili tehnike sadržane u takvim informacijama u bilo koje svrhe, uključujući komercijalne svrhe, bez plaćanja prava korisnicima.

Privatnost

GSK poštuje privatnost posetilaca svog sajta. Molimo Vas pročitajte Politiku privatnosti kompanije GSK za objašnjenje Vaših prava i obaveza u vezi sa informacijama koje su objavljene na ovom sajtu.

Nije poziv za trgovanje

Ništa na ovom sajtu ne predstavlja poziv ili ponudu za investiranje ili za bavljenje hartijama od vrednosti ili ADR-ovima od strane kompanije GSK. Posebno, stvarni rezultati i razvoj mogli bi da se značajno razlikuju od bilo koje prognoze, mišljenja ili očekivanja izraženih na ovom sajtu, i prethodne performanse cena hartija od vrednosti ne smeju se koristiti kao vodič za njihove buduće performanse.