Doctor Conversation

Zdravstveni radnici

Kao zdravstvena kompanija, redovno sarađujemo sa lekarima i drugim zdravstvenim radnicima.

Oni nam pružaju vredne naučne i medicinske ekspertize i uvid u brigu o pacijentu a mi imamo važnu ulogu u pružanju tačnih informacija o našim lekovima i vakcinama kako bi im pomogli da donesu najbolju odluku za lečenje svojih pacijenata.

Verujemo da je taj odnos od ključnog značaja za napredak medicinske nauke, doprinosi dobrobiti za pacijenta i celokupnog zdravstvenog sistema.

U svim našim odnosima sa zdravstvenim radnicima, cilj nam je da budemo transparentni, poslujemo sa integritetom i uvek stavljamo interese pacijenata na prvo mesto.