Saradnja na kliničkim ispitivanjima i istraživanja

Rad sa zdravstvenim radnicima je suštinski deo naših napora u razvoju novih lekova i vakcina. Ovi odnosi nam pomažu da bolje razumemo potrebe pacijenata i procenimo korist i rizike od upotrebe naših proizvoda.

Lekari i drugi zdravstveni radnici nam pomažu da dođemo do potencijalnih volontera za kliničkih ispitivanja, administriraju pacijentima lekove ili vakcine koje se ispituju i prate rezultate. Na taj način, njihov jedinstveni uvid i medicinsko znanje su od vitalnog značaja za razvoj novih opcija lečenja.


U osnovi ovih odnosa je zajednička briga za poboljšanje zdravlja pacijenata, zasnovana na našim vrednostima transparentnosti, poštovanja, integriteta i fokusa na pacijenta.
Zdravstveni radnici koji rade sa nama na kliničkim ispitivanjima imaju ugovore sa nama i plaćeni su za svoj rad. Naknada za rad pokriva njihovo utrošeno vreme i troškove istraživanja koji mogu da nastanu u vezi lečenja pacijenta a u svrhu delotvornosti terapije.