Saradnja sa zdravstvenim radnicima koji propisuju GSK proizvode

Zdravstveni radnici treba da imaju pristup kvalitetnim i blagovremenim informacijama što im pomaže da naprave najbolji izbor lečenja za svoje pacijente.

Kao kompanija koja razvija i proizvodi mnoge lekove i vakcine, imamo važnu ulogu u pružanju tačnih informacija zdravstvenim radnicima o rizicima i prednostima naših proizvoda. To uključuje informacije o kliničkim podacima i bezbednosne informacije.
Tradicionalno, zdravstvene kompanije omogućuju razmenu informacija sa zdravstvenim radnicima na niz načina uključujući: putem stručnih saradnika prodaje, podržavajući medicinsko obrazovanje koje zdravstvenim radnicima pruža najnovije informacije o bolesti, dijagnozama i lečenjima, direktnom finansijskom podrškom kako bi se omogućilo da zdravstveni radnik prisustvuje medicinskoj konferenciji i da čuje o novim otkrićima, najnovijim dokazima za tretmane ili napretku u zdravstvenoj nezi pacijenata.

Polazeći od činjenice da zdravstveni radnici cene mišljenje svojih kolega, kompanije ih takođe angažuju da razgovaraju u njihovo ime o njihovim lekovima . U skladu sa profesionalnim odnosima, zdravstveni radnik obično dobija naknadu za stručnosti i vreme provedeno u pripremi i prezentaciji.


Ove industrije prakse su odigrale važnu ulogu tokom godina u podršci obrazovanju zdravstvenih radnika kroz interakcije sa kolegama. Ali sve više verujemo da se ljudi mogu zapitati da li postoji sukob interesa u odnosu u kojem su isplata zdravstvenom radniku da govori u ime kompanije ili gde se finansijska podrška daje da pomogne zdravstvenom radniku da prisustvuje medicinskim konferencijama.


Znamo da zdravstveni radnici samostalno donose odluke. Ali čak i naznaka sukoba interesa može narušiti poverenje koje pacijenti imaju u informacije o lekovima koje im pružaju njihovi lekari, zato moramo raditi na zaštiti od toga.


U decembru 2013, objavili smo tri nove mere koje značajno menjaju način na koji prodajemo i predstavljamo naše lekove zdravstvenim radnicima. Ove promene uključuju:

  • Uvođenje novih nagrada za stručne saradnike prodaje: Do početka 2015. naši predstavnici prodaje širom sveta više neće imati pojedinačne prodajne ciljeve. Umesto toga, oni će biti procenjeni i nagrađeni na osnovu njihovog tehničkog znanja i kvaliteta usluga koje dostavljaju zdravstvenim radnicima u cilju podrške i poboljšanja brige o pacijentima. Ovaj model je počeo da se primenjuje u SAD 2011. i nakon rezultata o povećanju vrednosti za zdravstvene radnike, počeo je da se primenjuje i širom sveta.
  • Obezbeđivanje nezavisne medicinske edukacije na novi način: menjamo način podrške edukacijama za zdravstvene radnike. Naša posvećenost obrazovanju ostaje nepromenjena ali ćemo prekinuti sa direktnim plaćanjem za pojedine zdravstvene radnike i sredstva usmeriti preko trećih lica, npr. nezavisnih zdravstvenih organizacija. Zdravstvene organizacije će moći da odluče kako da najbolje isporuče obrazovne programe, bez uticaja GSK.
  • Ukidanje direktnih plaćanja za zdravstvene radnike da govore u naše ime: obustavljamo praksu plaćanja zdravstvenim radnicima da govore u naše ime i o našim lekovima drugim zdravstvenim radnicima. Umesto toga, mi razvijamo nove digitalne aplikacije i načine dostavljanja informacije zdravstvenim radnicima. Osiguraćemo da stručni lekari koje imamo u GSK provode više vremena u razgovoru sa zdravstvenim radnicima. Oni će biti odgovorni za pružanje informacija o adekvatnoj upotrebi naših lekova.

Zdravstveni radnici će ostati vredni partneri za GSK a mi ćemo nastaviti da ih angažujemo i plaćamo za određene ne-promotivne aktivnosti koje ne možemo uraditi bez njih.

Ove aktivnosti uključuju:

  • Sprovođenje kliničkih istraživanja sponzorisanih od strane GSK
  • Savetodavne aktivnosti i istraživanje tržišta koja nam pružaju osnovni uvid o specifičnim bolestima

Plaćanja zdravstvenim radnicima moraju biti srazmerna ekspertizi i pruženoj usluzi, ne smeju biti preterana i nikada ne smeju biti podsticaj ili nagrada za propisivanje naših proizvoda.